– hvis der kommer nogen!

Selvfølgelig skal vi holde fast ved søndagsgudstjenesten
-hvis der kommer nogen!
I vores Task Force arbejde i Lolland Falsters stift har vi sat fokus på sogne med mange messefald, og som har mange gudstjenester med tre kirkegængere eller derunder. Her har jeg givet udtryk for, at i de tilfælde, hvor det har vist sig umuligt at samle en søndagsmenighed, der er jeg åben overfor, at præst og menighedsråd i en forsøgsperiode kan afprøve andre muligheder, herunder gudstjenester på andre måder, tidspunkter og dage. Det er af nogle blevet forstået, som om at jeg ikke vil holde fast ved søndagens højmesse. Men det vil jeg, naturligvis! – hvis der kommer nogen. Hvis ikke, foreligger der en ny situation, hvor vi efter min mening må prøve at gå nye veje, og ikke bare sige, at alle muligheder er udtømte.
Hvis man kommer til en lukket vej, kan man vælge enten at slå ud med armene og give op – eller man kan vælge at se, om der skulle være andre veje og muligheder. Det er dette sidste, som vi lige nu er i gang med at drøfte i Lolland-Falsters Stift.
Steen Skovsgaard

Standard

Fredag den 7. marts

Ej vil vi foreskrive, hvor ofte eller hvor længe nogen skal bede. Bedre at bede lidt og ærlig end ofte og længe, men med selvbedrag. Derom kan der imidlertid ikke være nogen tvivl, at vi mindst een gang om dagen må bede så indstændig og alvorlig til Gud, så at vi fører vor hele sjæl frem for hans hellige åsyn, og derom kan der vel ej heller være tvivl, at vi bør begynde og ende vor dag med Fadervor.

D.G. Monrad

Standard

Onsdag den 5. marts 2014:

Hvad er frugten af din bøn? Hvis vi ej har arbejdet forgæves, så har alt arbejde sin frugt. Også bønnens arbejde har sin frugt. Skulle jeg sammenfatte dens mangehånde virkninger på sjælen i nogle få ord, da ville jeg sige, at den lærer dig at give Gud æren.

D.G.Monrad

Standard