Gud er ikke større …

Da jeg var sognepræst i Gellerup Sogn besluttede vi på et tidspunkt at lave en religions-sociologisk undersøgelse i området. Vi ønskede at vide mere om indbyggerne, om hvad de tænkte og mente, om hvordan de levede, deres tro osv. Derfor lavede vi et spørgeskema med mange spørgsmål, som vi viste til en religionssociolog.
”Jeres spørgsmål er meget fine” – sagde han ”Men I mangler bare et enkelt, og det er: ’Hvor stor rolle spiller Gud i dit liv?’ Og så skal I lave en skala fra 1-10, hvor folk kan sætte et kryds. Så vil I så at sige kunne tage temperaturen på folks tro.”
Det gjorde vi så. Vi lavede spørgeskemaet, som han sagde, men før vi så skulle ud at stille alle disse spørgsmål til folk, skulle vi en aften prøve dem af på hinanden og forsøge at besvare spørgsmålene. Der var også nogle muslimer i spørgegruppen, og jeg sad ved siden af en muslim og skulle så stille hende alle disse spørgsmål. Da jeg kom til spørgsmålet: ”Hvor stor rolle spiller Gud i dit liv? Hvilket tal mellem 1-10 vil du vælge?” – svarede hun ”10!” Højst og klart! Så var det hendes tur til at spørge mig, og hun kom til spørgsmålet: ”Hvor stor rolle spiller Gud i dit liv? Hvilket tal vil du vælge?” Og jeg blev stille og vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle svare. Efter et stykke tid svarede jeg meget lavmælt: ”10” Jeg tænkte: ”Når hun kan sige 10, så kan jeg vel også gøre det samme. Jeg er jo trods alt præst!” Men jeg havde bagefter en meget ubehagelig følelse af, at jeg havde løjet. Og jeg tænkte: ”Hvad er der galt?”
I de følgende uger var jeg så selv ude at foretage 30 interviews, og det kom til at stå meget eentydigt. Muslimerne sagde klart ”10”. Ja de fleste af dem sagde endda: ”Gud er større end 10.” ”Find et uendeligt tal.” ”Gud er større end mit liv!” – sådan sagde en muslim, som stod og røg cigaretter og havde øl og vin på bordet inde i stuen. Men da jeg spurgte danskere eller kristne, så var de alle meget mere usikre. De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle sige, og de fleste sagde: ”Skriv 5.” ”5½” sagde én. Efter den oplevelse tænkte jeg: ”Hvorfor er det sådan? Er det virkelig sådan, at muslimerne er meget stærke i troen, og de kristne er lunkne? Er vi svage i troen, eller hvad er der galt?”
Mit svar er: Det tror jeg ikke. Men det viser måske i virkeligheden én af forskellene mellem islam og kristendom, samtidig med at det siger noget meget vigtigt om kristentroen. Jesus blev engang spurgt: ”Hvilket bud i loven er det største?” og han svarede: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne.” (Mattæusevangeliet kap 22 vers 37-40.)
Dette lille “men” er afgørende
Det betyder, at du som kristen ikke har lov til at sætte Gud over din næste. Der skal være ligevægt: Gud og næsten vejer lige meget. Så når kristne bliver usikre og føler lidt ubehag ved at sige, at Gud betyder alting, så tror jeg, at grunden er at finde i den kristne tro og Jesu undervisning. Vi lever i en kristen tradition, hvor vi har hørt, at vi ikke må vægte Gud mere end vores næste. Den kristne lever derfor i en spænding med kærligheden til Gud på den ene side og kærligheden til næsten på den anden. Derfor tillader troen aldrig den kristne at benytte terror. Troen tillader dig aldrig at tilsidesætte eller undertrykke mennesker i Guds navn. For Gud er ikke større end min næste.
I den såkaldte ”Bjergprædiken” siger Jesus endda: ”Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave.” Og i det samme kapitel siger Jesus ”I har hørt at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer..”
Så Gud er stor, ja, men ikke større end min næste.

Standard

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s