Smagsprøver fra “Sjæleskat”

Hermed et par smagsprøver på en lille udgivelse, som jeg har under forberedelse. En samling af citater og trøsteord fra den gamle præst Christian Scrivers ”Sjæleskat”. Den skal udkomme til september!
1. Ligesom det i naturen har behaget Gud at skjule den søde kerne i hårde og beske skaller, at skjule liljen under tornene, diamanten i klipperne, guldet i slaggerne, således skjuler han også dem, som hører ham til i megen trængsel.
9. I godt vejr løber der flere skibe på klipperne og sker flere skibbrud end i den stærkeste storm.. Således styrkes og vedligeholdes troens ild ved trængsel, mens den mangen gang slukkes i gode dage.
10. Den, som vil have og beholde Guds nådes ædle rose, må ikke være ked af tornene på dens stilk.
14. Naturkyndige har bemærket, at det vand, som risler hen over mange flintesten og klipper eller groft sand, er det reneste og lifligste, fordi det ligesom bliver forarbejdet og mister den vedhængende urenhed ved at støde mod så mange sten, ligesom at den sæd, som om vinteren har ligget længst og dybest under sneen, grønnes siden allerskønnest og bærer den meste frugt: Således er det også med Guds kirkes lemmer; de, som har lidt den meste trængsel og fristelse, er de nyttigste til at undervise, formane og hjælpe andre med gode råd.

Advertisement
Standard

Dåben – en sag for menigheden

Der er for tiden stor opmærksomhed på dåben. Den forrige kirkeminister og Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer har sat det faldende dåbstal på dagsordenen, og på det Teologiske Fakultet i København er der netop udgivet en rapport: Dåb eller ej? Rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb. Endelig har der også været debat om dåb i det fri/udenfor den almindelige højmesse.
På det seneste møde i min teologiske tænketank havde jeg derfor taget emnet på dagsordenen. Her kom vi i løbet af samtalen til at drøfte en ide, som jeg efterfølgende har foreslået præsterne i Lolland-Falsters Stift: At præsten under søndagsgudstjenestens meddelelser annoncerer den kommende søndags eller lørdags-/hverdagsdåb. På samme måde som det har været tradition at offentliggøre en forestående vielse nogle søndage forinden, sådan kan præsten vælge – efter aftale med dåbsforældrene – at meddele menigheden, hvem der skal døbes den følgende søndag eller ved en evt. kommende dåbsgudstjeneste. Derved skabes der dels en opmærksomhed omkring dåben og dåbsbarnet, og samtidig markeres det, at dåben udenfor højmessen ikke er en ”privat” handling, men en offentlig dåbsgudstjeneste, hvor menigheden har mulighed for at deltage.
Det vil desuden være naturligt, at præsten i den forbindelse – ligesom det var tilfældet ved lysninger – beder for dåbsbarnet og dets familie. Det kunne endelig blive en særlig anledning for dåbsfamilien til at deltage i højmessen forud for dåben, hvor de dels vil føle sig inddraget og velkomne – og dels vil kunne gøre barnet (og evt. sig selv) kendt med rummet og menigheden.
Steen Skovsgaard

Standard