Dommedag – hvad er det?

Den gamle tyske jesuitter teolog, Karl Rahner (1904-1984) siger et sted, at eskatologiske påstande må gentages i billeder og sprog, som passer til hver tid.
Er der nogen, som vil være med til at finde på nogle passende billeder og sprog, som kan fortælle, hvad og hvordan dommedag i dag skal forstås og forkyndes i kristen forstand?
Jeg har selv tænkt på, om det er muligt at tænke sig dommedag, som den perfekte sandheds- og forsoningskommission. Det er en domstol, hvor sandheden kommer for en dag, den krænkede får oprejsning, og forsoningen bliver endemålet.
Det er bare en tanke…
Hvad tænker I om det?

Advertisement
Standard