vedr. omskæring

For et par år siden skrev jeg flg. kommentar i KD, da de radikale foreslog et forbud imod omskæring:

Det er tankevækkende, at de radikale her i 40 året for indførelse af fri abort, nu vil have forbudt omskæring af drengebørn. ”Jeg betragter det her som et etisk spørgsmål”, udtaler Margrethe Vestager.

Men er abort ikke også det?

Og kan man gå ind for fri abort og samtidig gå ind for forbud mod omskæring af drengebørn?

Jesus, som selv var omskåret, siger om de selvretfærdige farisæere: ”I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.”

Mon Margrethe Vestager og de radikale virkelig har tænkt på konsekvenserne? Da loven om fri abort blev indført skete det bl.a. under henvisning til, at hvis ikke man kunne tilbyde kvinder en abort foretaget af en læge, så ville de blive henvist til strikkepinde.

Hvad nu hvis vi forbyder omskæring af drenge – tror de radikale så virkelig, at jøder og muslimer vil opgive dette årtusind gamle religiøse ritual? Risikerer vi ikke, at køkkenknivene i stedet kommer i brug, med fatale konsekvenser for børnene?

Og er det ikke også et etisk spørgsmål?

Steen Skovsgaard

Advertisement
Standard

Folkekirkens bredde – eller dybde

Professor ved menighedsfakultetet i Aarhus, Kurt E. Larsen er i Kristeligt Dagblad den 3. oktober citeret for at sige: ”Alle taler for folkekirkens bredde, men hvem lægger vægt på at grave dybt ned til de åndelige kilder? Hvor finder man det danske sogn, der sætter bøn, bibelbrug og grundlæggende kristendomsundervisning højest på præsters og menighedsrådets dagsorden?”

Kurt E. Larsen har nok ikke hørt om Lolland-Falsters Stifts motto: Fra fordybelse kommer fornyelse (ex contemplatione innovatio). Han har nok heller ikke hørt om min bog: ”Sjæleskat”, som udkom den 11.9., og som netop er et forsøg på at grave dybt ned til de åndelige kilder. Det skal jeg ikke bebrejde ham, for det er heller ikke noget, som Kristeligt Dagblad har fundet anledning til at skrive om.

Men ”Sjæleskat” kan faktisk købes via Lolland-Falsters Stifts hjemmeside, hvis nogen – også udenfor stiftet – skulle have lyst til at stifte bekendtskab med nogle af kristendommens åndelige kilder.

Steen Skovsgaard

Standard